Wie we zijn

Ons website adres is: http://peopleinanalytics.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom  verzamelen we het

People in Analytics.nl hecht waarde aan het vertrouwen dat kandidaten en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Deze verklaring zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en de website van People in Analytics bezoekt of gebruikt.

Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet-persoonsgegevens zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat People in Analytics zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van deze privacyverklaring. Als in deze privacyverklaring wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.

De reikwijdte van de privacyverklaring van People in Analytics

Deze privacyverklaring dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waar de website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar deze privacyverklaring weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze website verwijzen naar deze privacyverklaring, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze website te verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of gebruik of openbaarmaking ervan door ons). People in Analytics kan deze privacyverklaring op elk moment aanpassen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Als u gebruikmaakt van de website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u de gewijzigde privacyverklaring heeft geaccepteerd. Als People in Analytics gebruikmaakt van Persoonsgegevens die via de website worden verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die is aangegeven op het moment van verzameling, zal People in Analytics de gebruikers hiervan via e-mail en/of door het plaatsen van een bericht op haar website, of op andere wettelijk vereiste manieren, 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik op de hoogte brengen.

Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om People in Analytics in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.

Informatie die u verstrekt aan People in Analytics

We verzamelen gegevens over u als u informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv mailt, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze website verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), adres, gender, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, waaronder, maar niet beperkt tot, sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via People in Analytics en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd.

Via uw activiteiten op People in Analytics

Bovendien kan People in Analytics als onderdeel van de standaardwerking van de website informatie over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de website verzamelen en analyseren, waaronder, maar niet beperkt tot, uw cv, uw zoekopdrachten op People in Analytics, de functienamen waar u op zoekt, selecteert of reageert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de tijd die u op de website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de website heeft bezocht.

Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan People in Analytics u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel. We verzamelen ook betalingsinformatie (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en bijhorende verificatiegegevens) voor betalingsdiensten. Houd er rekening mee dat People in Analytics alleen toegang heeft tot de laatste vier cijfers van creditcardnummers van de Werkgever en niet het volledige nummer opslaat.

Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacaturesof People in Analytics bezoekt vanaf externe websites

Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites People in Analytics kan ook informatie verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of als u People in Analytics voor Chrome gebruikt, waaronder externe websites en webpagina’s. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatures, om een sollicitatieformulier op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met People in Analytics CV, of om een sollicitatie te bevestigen.

Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan People in Analytics kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die People in Analytics kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door People in Analytics verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en alle toepasselijke wetgeving. Opslag van gegevens People in Analytics bewaart de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. People in Analytics bewaart met name Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal People in Analytics aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten niet aan u beschikbaar worden gesteld.

Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

People in Analytics verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Uitvoering van een Contract

De meeste Persoonsgegevens die door People in Analytics worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te nemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van Werkzoekenden aan Werkgevers door People in Analytics.

Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van People in Analytics voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van People in Analytics. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude.

People in Analytics zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.

Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als People in Analytics zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

Toestemming

In sommige situaties heeft People in Analytics uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als People in Analytics uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en zal deze verwerking alleen plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven.

Beperkingen van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat People in Analytics zakelijke documentatie met betrekking tot de dienstverlening moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door People in Analytics worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van deze privacyverklaring volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen uit de database van People in Analytics, raden wij aan om direct contact op te nemen met People in Analytics om de sollicitatie te laten verwijderen.

Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van deze privacyverklaring worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, voor zover van toepassing. People in Analytics gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

1) Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden, en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;

2) Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

3) Om onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Voor verzending van vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan People in Analytics uw contactgegevens gebruiken om (i) u vacature-alerts te sturen en (ii) u informatie over People in Analytics te versturen, waaronder promotiemateriaal. People in Analytics kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens People in Analytics uit te voeren. Een vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen (een Vacature-alert). Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die People in Analytics aanraadt, People in Analytics Gerichte Advertenties, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de website kunt ondernemen. People in Analytics kan uw informatie ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere netwerksites) om u gerichte advertenties en andere content die voor u is aangepast te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van People in Analytics die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden.

Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan People in Analytics gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waar u op klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. We kunnen ook demografische informatie en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de website op u toe te spitsen, om u content te tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, en om content te tonen die aansluit op uw voorkeuren.

Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan People in Analytics verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens, stemt u ermee in dat People in Analytics deze informatie mag gebruiken voor de genoemde doeleinden. U stemt er in het bijzonder mee in dat People in Analytics als onderdeel van haar dienstverlening met u mag communiceren via e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan People in Analytics of die People in Analytics op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

Uw cv-gegevens

People in Analytics kan op basis van uw instructies uw cv doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een vacature. People in Analytics kan de informatie verzameld krachtens deze privacyverklaring, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw informatie aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. People in Analytics mag ook informatie gebruiken die aan haar is verstrekt via uw People in Analytics CV om sollicitatiegegevens voor u en soortgelijke doeleinden vooraf in te vullen.

Als u een cv naar People in Analytics mailt, stemt u ermee in dat People in Analytics contact met u mag opnemen of u of uw openbare cv mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op People in Analytics.

People in Analytics kan gegevens van en over u of uw gebruik van People in Analytics onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen. We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen.

 

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site krijgt u een opt-in voor het opslaan van uw naam, e-mail adres en website in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u niet hoeft in te vullen uw gegevens opnieuw bij het verlaten van een andere opmerking. Deze cookies zullen een jaar duren.

Ingesloten inhoud van andere websites

De artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als de bezoeker heeft bezocht de andere website.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud controleren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die Website.